Att dela sorgen

Att dela sorgen

Hör av dig till familjen.
När någon du känner har drabbats av sorg – visa ditt deltagande genom att höra av dig till dem. Detta är mycket viktigt och vi märker att för de anhöriga är det en stor tröst att veta att man tänker på dem i deras svåra stund.

Att minnas tillsammans ger kraft att gå vidare. Inget kan vara så tyst och ensamt som efter en begravning… dagarna och veckorna går. Du kan göra skillnad genom att lyfta telefonen och bara fråga hur det går.

Hos oss kan du kostnadsfritt hämta en folder som heter ”Att dela sorgen”

Barnens sorg

När vi drabbas av sorg påverkas även våra barn. Idag menar man att vi ska försöka involvera barnen i sorgearbetet och inte hålla dem utanför.

Låt barnen ställa frågor och även bli delaktiga i planeringen. Barn bearbetar sorgen genom att leka, måla och fantisera. Tag gärna med barnen till avskedet och låt dem få lägga ner någonting i kistan, ett gosedjur eller en teckning. 

Hämta boken hos oss på begravningsbyrån.