Begravning på annan ort eller i hemlandet

En liten checklista

När man drabbats av ett dödsfall bland någon av sina närmaste är det självfallet svårt att agera rationellt. För att underlätta i den situationen har vi satt ihop en kortfattad checklista över saker man bör gå igenom:

En del ordnas automatiskt

Den läkare som konstaterar dödsfallet sänder också ett dödsbevis till skattemyndigheten. Härifrån meddelas dödsfallet till övriga myndigheter inom stat, kommun och landsting. Begravningsbyrån kan hämta ut det och lämna anhöriga som ska säga upp lägenhet, göra bankärenden, bouppteckning mm

Post och reklam

Reklamförsändelser kommer ofta att anlända i den dödes namn ett bra tag efter dödsfallet, vilket beror på att direktreklamföretagen inte hinner uppdatera sina register så snabbt som man ibland skulle önska.

Försäkringar

Undersök vilka försäkringar den avlidne hade och meddela försäkringsbolaget. Ibland kan det finnas en grupplivförsäkring som faller ut till dödsboet  Begravningsbyrån hjälper till med detta.

Abonnemang

För att undvika onödiga avgifter är det viktigt att säga upp aktuella abonnemang. Kanske vissa avtal också ska överföras på efterlevande.

Banker m.m. 

Bankkonton i den dödes namn kan sägas upp först efter det att bouppteckningen är registrerad. Däremot är det viktigt att klippa sönder kreditkort och betalkort liksom att meddela kortutställaren. Viktigt att säga upp eventuella autogiron för att slippa onödiga uttag från konton

Föreningar

Förutom att säga upp ett medlemskap kan det finnas anledning att kontakta föreningar av andra skäl. En förening där den döde varit aktiv vill kanske sända blommor eller övervara begravningen. Det kan också finnas ett tillgodohavande som ska återbetalas vid dödsfall.

Annat man behöver tänka på

  • Tömma kylskåp och slänga sopor –  Vattna blommor – Sänka värmen
  • Ta hand om husdjur –  Förebygga inbrott genom att ställa timer mm
  • Hämta tillhörigheter på sjukhuset – Meddela hemtjänst och städbolag
  • Meddela hemsjukvården – Återlämna handikapphjälpmedel och larm
  • Lämna vapen till polisen – Lämna överbliven medicin till apoteket
  • Hämta inlämnad tvätt eller film – Makulera ID-kort, pass och körkort
  • Samla in reservnycklar – Flytta felparkerad bil
  • Ändra gravrättsinnehavare till gravar den döde skött om

Kontakta oss på begravningsbyrån vid eventuella frågor – Vi finns för att hjälpa Dig