Begravning på annan ort eller i hemlandet

Olika typer av begravning

Man kan ha kistbegravning (Jordbegravning) som innebär att kistan sänks ner i graven efter begravningsceremonin. Då behövs  sex bärare, antingen från familj och vänner eller så kan kyrkogårdsförvaltningen sänka kistan när gästerna har åkt från platsen.

Kremationsbegravning är den vanligaste begravningsformen idag. Det innebär att familjen och övriga gäster tar avsked i kapellet/kyrkan och därefter kremeras kistan och stoftet placeras i urnan som anhörig valt. I dessa fall samlas de allra närmaste igen efter en tid och sänker ner urnan i graven om sådan finns. Minneslund innebär att kyrkogårdsförvaltningen gräver ner eller strör askan på anmodad plats och därefter meddelar anhöriga när detta har skett.

Direktkremation

Numera är tiden mellan dödsfall och kremering/gravsättning 1 månad. Om man av någon anledning inte kan hålla begravningen inom denna tid måste den döde kremeras och så kan man ha begravningen vid ett senare tillfälle. Vid en sådan ceremoni står urnan på ett bord i kyrkan/kapellet och är smyckad med en liten blomsterdekoration. Ceremonin går till på samma sätt som vid en begravning med kista och man har också handbukett vid avskedet.

Vid akt över urnan kan man efter ceremonin gå till graven och sänka ner. Många uppskattar detta.