Juridik

Familjejuridik i Varberg

Bouppteckningen ligger till grund för bodelning och arvskifte och är därför en mycket viktig handling. I den fastställs egendomsförhållandena och vilka som är arvtagare. Ni kan även upprätta testamente hos oss.

Jurist Jenny Nilsson
ombesörjer bouppteckning, arvskifte, testamente samt förvaltar dödsbo om ni behöver hjälp med något av detta.

Vi anlitar även bankerna i Varberg om så önskas. 

Om dödsboet saknar tillgångar gör kommunen en dödsboanmälan i stället för en bouppteckning.

Anhöriga ansöker om detta till biståndsenheten på kommunen.

Jenny Nilsson

Vid en bouppteckning utförs följande arbetsuppgifter:

Genomgång av släktförhållanden
Genomgång av boets tillgångar och skulder
Beställning av intyg från banker
Framtagande av tidigare bouppteckning avliden make/maka
Kallelser till förrättning
Förrättning i bostad eller på kontor
Sammanställning och utskrift
Granskning
Insändande till Skattemyndighet
Arkivering och utskick

Försäkringar

Vi har utbildad personal som hjälper Er att söka försäkringar och vi har även tillgång till företaget Cynk som kontrollerar över 40 olika försäkringsbolag,begravningskassor, medlemsförsäkringar, tjänstepensioner, livförsäkringar samt utreder tjänstegruppliv, olycksfall, mm.

Tyvärr återbetalas inte försäkringar automatiskt när någon avlider.

Eftersom det oftast är så komplicerat att ta reda på vilka försäkringar en anhörig har tecknat, fryser stora belopp inne årigen som skulle kommit dödsboet till del.

Som auktoriserad begravningsbyrå kan vi erbjuda tjänsten att avsluta bl.a Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin och många fler. Du beställer av oss och utförs av vår samarbetspartner Cynk.

Vi rekomenderar att stänga ner sociala medier eftersom det annars kan bli en för jobbig påminnelse med automatiska opersonliga födelsedagshälsningar med mera.