Att dela sorgen

När en medarbetare och kollega avlider

Meddela dödsfallet
Ofta går informationen först till någon arbetskamrat som stod den döde nära eller så får chefen meddelandet från någon anhörig.

Om dödsfallet skett på arbetsplatsen så bör anhöriga informeras i samråd med den läkare eller eventuell polis som tillkallats.

För att undvika ryktesspridning bör medarbetarna snarast bli informerade.

Kontakt med anhöriga
Arbetsledningen bör så snart som möjligt kontakta anhöriga för att visa sitt deltagande och bekräfta att alla medarbetare känner till dödsfallet. Det blir oftast en lättnad för de anhöriga.

Tänk på att all uppmärksamhet som visas anhöriga är positiv, så tveka inte att höra av er.

En andra kontakt från företaget kan tas för att få information om begravningen och informera om hur företaget och medarbetarna önskar närvara och vilken begravningsbyrå som har uppdraget.

Minnesstund och tyst minut
För att hedra den avlidne på arbetsplatsen finns flera alternativ och ett bra alternativ är att hålla en tyst minut. Någon tänder ett ljus och läser en dikt och därefter kanske man ordnar en liten kaffestund där man kan få tillfälle att tala om sin avlidna kollega.
Informera anhöriga om vad som sker och erbjud dem gärna att delta.

Personaladministrativa uppgifter
När en medarbetare avlider har företaget en del personaladministrativa uppgifter att göra.

En första information ges till anhöriga om de eventuella förmåner som den avlidne haft i form av försäkringar, efterlevandepension, bidrag till begravningskostnader och annat som blir aktuellt i samband med dödsfallet.

Som anhörig upplever man ofta att det är så mycket som ska ordnas och kommas ihåg.

Det är därför till god hjälp om företaget skriftligen genom personliga brev håller anhöriga informerade och löser dessa frågor så snart som möjligt. Anhöriga kan t. ex. vilja veta hur stor slutlönen är, när den betalas ut och vilka försäkringar som faller ut och med hur mycket.

Företaget meddelar pensions- och livförsäkringsbolag snarast. Försäkringshandlingar ska sändas till anhöriga för ifyllande eller komplettering. Slutlön ska räknas ut och översändas till dödsboet.

Begravningen
För att representera företaget bör man utse en person som också bestämmer vad som ska skrivas på eventuella band eller kort på kransar eller buketter.
Be gärna begravningsbyrån om råd och få hjälp av dem att ordna blommor till begravningen och även få svar på era praktiska frågor.