Om auktorisation

Att anlita en auktoriserad begravningsbyrå innebär en trygghet för dig i en svår stund.

  • Medarbetarna på en auktoriserad begravningsbyrå har genomgått Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråers auktorisationsutbildning.
     
  • En auktoriserad begravningsbyrå arbetar systematiskt med kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt ett utarbetat Ledningssystem. 
     
  • God begravningssed och yrkesetik skall främjas. Begravningsbyråns arbetsuppgifter handläggs med största respekt för de anhöriga och den döde.
     
  • En auktoriserad begravningsbyrå lämnar alltid skriftlig bekräftelse på kundens beställning. En specificerad prisuppgift med kända kostnader och beräknade kostnader i särskilda poster samt betalningsvillkoren.

En auktoriserade begravningsbyrå omfattas av SBF:s reklamationsnämnd. En garantifond, som uppgår till minst 200.000 kr, garanterar uppdragsgivaren att gå ekonomiskt och ideellt skadefri ur eventuella tvister med den auktoriserade byrån.