Livsarkivet, Framtidsfullmakt, Livstestamente

Livsarkivet, Framtidsfullmakt & Livstestamente

Ett bra sätt att visa varandra omsorg är att beskriva för sina närmaste vad man vill skall ske när livet tar slut.

Sorg, död och förlust tar djupa tag i oss. Vi blir frågande och osäkra och rädda för att göra något som våra anhöriga inte skulle vilja.

Därför finns Livsarkivet. Här kan du formulera dina önskemål om begravning och gravplats samt lämna viktiga upplysningar om försäkringar och inte minst om du har skrivit testamente.

Vi ger dig gärna tillfälle för ett samtal där Livsarkivet utformas. Du har sedan ett original och vi förvarar en kopia som du lätt kan ändra i och som du vet kommer till dina anhörigas kännedom den dagen det behövs eftersom den även förvaras digitalt hos Sveriges Begravningsbyråers förbund.

Framtidsfullmakt

Framtidfullmakten är ett dokument som ger dig inflytande över dina angelägenheter, även om du inte längre kan sköta dem själv. Ring oss och boka en tid så hjälps vi åt.

Besök Livsarkivet