Juridik och försäkringar

Begravning och bouppteckning i centrala Varberg. Personlig service dygnet runt.

Tel: 0340-104 20

Mail: info@manbring.se

Familjejuridik

Bouppteckningen ligger till grund för bodelning och arvsskifte och är därför en mycket viktig handling.

I den fastställs egendomsförhållandena och vilka som är arvtagare. Vi samarbetar med godkänd boutredare Hanna Manbring som kan hjälpa er med detta. Ni kan även upprätta testamente hos oss.

Hanna Manbring är examinerad boutredare genom Sveriges Begravningsbyråers Förbund SBF.

Försäkringar

Vid en bouppteckning utförs följande arbetsuppgifter:

 

Genomgång av släktförhållanden

Genomgång av boets tillgångar och skulder

Beställning av intyg från banker

Framtagande av tidigare bouppteckning avliden make/maka

Kallelser till förrättning

Förrättning i bostad eller på kontor

Sammanställning och utskrift

Granskning

Insändande till Skattemyndighet

Arkivering och utskick

 

Vi hjälper er att bringa ordning bland de försäkringar ni har rätt till genom att anlita företaget Efterhjälpen som kontrollerar över 40 olika försäkringsbolag,begravnings- kassor, medlemsförsäkringar, tjänstepensioner, livförsäkringar samt utreder tjänstegruppliv, olycksfall mm

 

Vid dödsfall sker oftast ingen automatisk utbetalning från den avlidnes försäkringar.

Undersökning visar att tiotals miljoner kronor varje år blir kvar hos försäkringsbolagen. Vi hjälper er att undvika detta!

Livsarkivet, Framtidsfullmakt, Livstestamente

Ett bra sätt att visa varandra omsorg är att beskriva för sina närmaste vad man vill skall ske när livet tar slut. Sorg, död och förlust tar djupa tag i oss. Vi blir frågande och osäkra och rädda för att göra något som våra anhöriga inte skulle vilja.

Därför finns Livsarkivet. Här kan du formulera dina önskemål om begravning och gravplats samt lämna viktiga upplysningar om försäkringar och inte minst om du har skrivit testamente.

 

Vi ger dig gärna tillfälle för ett samtal där Livsarkivet utformas. Du har sedan ett original och vi förvarar en kopia som du lätt kan ändra i och som du vet kommer till dina anhörigas kännedom den dagen det behövs.

 

Framtidfullmakten är ett dokument som ger dig inflytande över dina angelägenheter, även om du inte längre kan sköta dem själv. Ring oss och boka en tid så hjälps vi åt.